Ad
Ad
Ad
Ciekawe

Komu i kiedy należy się nawiązka?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Choć słowo to brzmi dość niewinnie. W rzeczywistości jest ono powiązane z prawem karnym. Jeżeli nigdy w życiu nie zdarzyło ci się zetknąć z tym pojęciem to warto wiedzieć kto, komu i za co winien uiścić nawiązkę. Wszystkie te szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.

Środek karny w postaci nawiązki, a co to takiego ?

To środek karny kompensacyjny, określony szczegółowymi przepisami prawa.  Oznacza obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz poszkodowanej osoby, jej najbliższej rodziny, instytucji społecznej lub charytatywnej (na przykład Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym, Pomoc Postpenitencjarna czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska). Przepisy prawa określają również jej wysokość.  Nawiązka to nie kara główna, a jedynie dodatkowa, która jest zasądzana dodatkowo przez sąd.  W przypadku nawiązki ciekawostką jest, fakt że tego środka karnego uprawniony nie odzyska od ubezpieczyciela, a jedynie od sprawcy.

W jakich sytuacjach orzeka się nawiązkę?

Sytuacje, w których sąd może orzec nawiązkę są ściśle określone prawem. To środek karny, który może być stosowany zamiennie z obowiązkiem naprawienia szkody w przypadku, gdy ten drugi jest niemożliwy do wykonania. Przepisy prawa ściśle określają sytuację w których możliwe jest orzeczenie przez sąd nawiązki. Należą tutaj ciężkie przestępstwa jak czyny zagrażające życiu lub zdrowiu, ale również wypadki komunikacje spowodowane pod wypływem alkoholu, a także czyny szkodliwe na rzecz środowiska. Środek ten stanowi swoistą rekompensatę, którą można stosować oprócz kary głównej. W wielu przypadkach pomaga ona osobom poszkodowanym w powrocie do sprawności fizycznej lub psychicznej na przykład w sytuacji, gdy poszkodowany wskutek wypadku komunikacyjnego doznał częściowej utraty zdrowia. Rekompensata  w postaci nawiązki pozwala pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji.

Jak ustala się wysokość nawiązki?

Wysokość nawiązki jest ustalana indywidualnie przez sąd. Jest uzależniona od wielu czynników między innymi okoliczności sprawy, rozmiaru poniesionej przez poszkodowanego szkody, sposobu działania sprawcy przestępstwa, wpływu popełnionego przestępstwa na stan psychiczny pokrzywdzonego. Sądy mają pewną swobodę w orzekaniu o wysokości nawiązki. Minimalnie ten środek karny może wynosić kilkaset złotych, a maksymalnie wysokość nawiązki może wynosić nawet sto tysięcy złotych.

Podsumowując, nawiązka to dodatkowy sposób rekompensaty krzywdy jakiej doznał poszkodowany. Może być zasądzona przez sąd wyłącznie w sytuacjach określonych przepisami prawa.

Author

Comments are closed.

Pin It imate-demi.org ti-mac.pl m2012.pl