Ad
Ad
Ad
Biznes

Metody negocjacji ugody z dłużnikiem

Pinterest LinkedIn Tumblr

Nieterminowe płatności to zjawisko powszechne nie tylko w polskich realiach. Jednym ze sposób na odzyskanie należnych pieniędzy są negocjacje prowadzące do ugody. Sprawdźmy, co może zaoferować wierzyciel dłużnikowi przed skierowaniem pozwu o zwrot należności do sądu.

Postaraj się o ugodę

Zatory płatnicze mogą prowadzić do opóźnień w regulowaniu zobowiązań między kontrahentami. Jeśli tego typu sytuacja nie staje się nieznośną regułą, to przed udaniem się do firmy windykacyjnej lub sądu, warto przedstawić swojemu kooperantowi propozycję ugody. Jest to umowa pozasądowa, której stronami są wierzyciel i dłużnik. W ramach ugody obie strony decydują się na pewne ustępstwa zmierzające do zwrotu pieniędzy.

Wszystko po to, by sprawa nie trafiła na wokandę, co będzie wiązało się z przedłużoną procedurą i dodatkowymi kosztami. Polubowne rozstrzygnięcie sporu jest więc tańsze i szybsze, dlatego profesjonalni windykatorzy zawsze sugerują to rozwiązanie przed skierowaniem się do wymiaru sprawiedliwości. W pisemnej ugodzie dłużnik akceptuje roszczenie wierzyciela i uznaje je za bezsporne. Taki zapis umożliwia wierzycielowi skierowanie w przyszłości sprawy do sądu w postępowaniu nakazowym, jeżeli warunki ugody nie zostaną spełnione.

Co można zaoferować w ramach ugody?

Istnieje wiele metod, które mogą zachęcić dłużnika do wywiązania się ze swojego zobowiązania. Zmiana warunków spłaty powinna zmotywować zalegającą z opłatami firmę do działania. Także w jej interesie jest pominięcie drogi sądowej. W ramach ustępstw wierzyciel może zaproponować rozłożenie płatności na raty. Jeśli strony ugody decydują się na takie rozwiązanie, umowa powinna uwzględniać harmonogram spłat.

Innym sposobem jest wydłużenie czasu na realizację płatności. Wierzyciel chcący uzyskać większą część swoich pieniędzy może zmniejszyć wysokość długu do określonej kwoty. Alternatywną dla tego rozwiązania jest umorzenie całości lub części odsetek za dotychczasowe opóźnienia. Motywujące może okazać się również wycofanie pozwu złożonego do sądu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Metody negocjacji ugody z dłużnikiem – Zapraszamy!

Author

Comments are closed.

Pin It polska.pl ldwideracewalking.com .pl