Ad
Ad
Ad
Ciekawe

Faktoring z gwarancją BGK – jak skorzystać?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Firmy borykające się ze spowolnieniem obrotów wywołanym pandemią mogą poprawić swoją płynność finansową za pomocą faktoringu. Teraz narzędzie to jest jeszcze bardziej dostępne dzięki Funduszowi Gwarancji Płynnościowych.

O jakim Funduszu mowa? Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest pierwszym w naszym kraju narzędziem ułatwiającym przedsiębiorcom utrzymanie płynności finansowej, zatwierdzonym przez Komisję Europejską, działającym w oparciu o dokument KE: „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. W ramach Funduszu mikro, małe, średnie i duże firmy mogą ubiegać się o gwarancję spłaty kredytu lub limitu faktoringowego do kwoty 200 mln zł. Łączny budżet Funduszu wynosi 11,5 mld zł, a jego realizatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK wybrał faktorów, za pośrednictwem których program jest realizowany. To właśnie banki i firmy faktoringowe udzielają gwarancji bezpośrednio przedsiębiorcom. Gwarancja jest zabezpieczona wekslem in blanco, a swoim zakresem może obejmować do 80% wartości limitu udzielonego faktorantowi. Okres na jaki przyznany jest limit finansowy nie może przekraczać 21 miesięcy.

Na celowniku: płynność finansowa

Faktoring jest nowoczesną usługą finansową, do której, jak pokazują europejskie statystyki, przekonuje się coraz więcej przedsiębiorstw. Jest to alternatywa dla tradycyjnego kredytu obrotowego, pozwalająca na utrzymanie płynności finansowej i wszystkich korzyści z niej wynikających. Zdając sobie sprawę z potencjału faktoringu, poprzez udzielanie gwarancji, BGK chce upowszechnić dostęp do finansowania za pomocą faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego.

Jak działa faktoring z gwarancją?

Przypomnijmy, jaka jest istota faktoringu w klasycznym rozumieniu. Faktorant (sprzedawca dóbr i usług) wystawia kupującemu fakturę z odroczonym terminem spłaty i dostarcza przedmiot zamówienia. Faktura jest przekazana również do firmy faktoringowej. Od tego momentu, faktor staje się nowym wierzycielem kupującego. Faktorant bezzwłocznie opłaca sprzedawcy do 90% kwoty widniejącej na dokumencie księgowym. Reszta pieniędzy, po pomniejszeniu o koszty usługi faktoringowej, trafi na konto faktoranta po wykonaniu przelewu przez sprzedawcę, zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.

Co daje wykorzystanie Funduszu Gwarancji Płynnościowych?

Faktor za pomocą limitu faktoringowego z gwarancją może finansować pieniężne wierzytelności lub zobowiązania swojego Klienta, które są: niewymagalne, nieprzeterminowane, bezsporne według najlepszej wiedzy faktora oraz nie są obciążone prawami osób trzecich, a ich istnienie jest udokumentowane zgodnie z umową faktoringową. Co ważne, limit faktoringowy z gwarancją może dotyczyć wierzytelności lub zobowiązań o terminie wymagalności nieprzekraczającym pół roku od daty fakturowania, a przy tym zaistniałe po 1 marca 2020 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring – Zapraszamy!

Author

Comments are closed.

Pin It